CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN

Mã số sinh viên

Lưu ý! Sinh viên các khóa đại học đăng nhập email để nhận mật khẩu đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2018 - 2019. Đến ngày 24/6/2018 sinh viên không đăng nhập email sẽ không xem được kết quả học tập. Nếu mất mật khẩu email, sinh viên liên hệ Tổ CNTT - Tầng trệt tòa nhà Thư viện để được cấp lại mật khẩu email mới.